Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskotts sammanträde 2021-11-30