Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskotts sammanträde 2022-04-05