Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskotts sammanträde 2022-06-07