Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskotts sammanträde 2022-10-04