Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskotts sammanträde 2022-09-20