Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskotts sammanträde 2023-05-02