Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskotts sammanträde 2023-08-29