Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskotts sammanträde 2023-12-05