Samhällsbyggnadsnämndens extra sammanträde 2022-09-30