Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-01-28