Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-02-25