Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-06-23