Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-10-06