Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-12-01