Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-01-12