Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-02-09