Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-04-13