Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-05-11