Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-06-01