Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-08-17