Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-09-14