Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-10-12