Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-01-25