Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-02-22