Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-03-29