Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-10-25