Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2023-02-21