Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2023-05-16