Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2023-06-13