Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2023-08-29