Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2023-11-21