Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2023-12-19