Kommunala pensionärsrådets sammanträde 2020-12-09 (inställt möte)

Mötets ärendelista

Pensionärsrådets ärendelista 2020-12-09

Mötets protokoll

Pensionärsrådets protokoll 2020-12-09