Kommunala pensionärsrådets sammanträde 2021-06-09

Mötets ärendelista

Pensionärsrådets ärendelista 2021-06-09

Mötets protokoll

Pensionärsrådets protokoll 2021-06-09