Kommunala pensionärsrådets sammanträde 2021-12-08

Mötets ärendelista

Pensionärsrådets ärendelista 2021-12-08

Mötets protokoll

Pensionärsrådets protokoll 2021-12-08