Kommunala pensionärsrådets sammanträde 2022-11-23

Mötets ärendelista

Pensionärsrådets ärendelista 2022-11-23

Mötets protokoll

Pensionärsrådets protokoll 2022-11-23