Kommunala pensionärsrådets sammanträde 2024-11-27

Mötets ärendelista

Pensionärsrådets ärendelista 2024-11-27

Mötets protokoll

Pensionärsrådets protokoll 2024-11-27