Kommunala rådet för funktionshinderfrågor sammanträde 2022-11-23

Mötets ärendelista

Kommunala rådrådet er för funktionshinderfrågor ärendelista 2022-11-23