Kommunala rådet för funktionshinderfrågors sammanträde 2022-11-23

Mötets ärendelista

Kommunala rådrådet er för funktionshinderfrågor ärendelista 2022-11-23

Mötets protokoll

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor protokoll 2022-11-23