Kommunala rådet för funktionshinderfrågors sammanträde 2023-11-22