Kommunala rådet för funktionshinderfrågors sammanträde 2024-03-20