Driftredovisning

Avsnittet förklarar kommunens budgetprocess, internredovisningsprinciper samt redovisar övergripande budgetavvikelser. Investeringsredovisning Avsnittet förklarar investeringsredovisningens uppbyggnad samt redovisar övergripande och större investeringar.