Förväntad utveckling

Förväntad utveckling

Kommunen har ett mål att befolkningen ska öka med 1,0 %, vilket under de senaste fem åren uppnåtts även om det var en avmattning under 2018-2019 då kommunen växte 0,8 %. För år 2020 växte befolkningen med 434 invånare (1,02 %) till 42 910 ängelholmare. Eftersom befolkningsutvecklingen till stor del påverkas av hur många bostäder som färdigställs förväntas Ängelholm kommun ha en starkare befolkningsutveckling mellan 2021 och 2024. Den största delen av bostäderna förväntas uppföras i centrala Ängelholm samt längs med kusten och i våra mindre tätorter. Samtidigt är byggbranschen mycket konjunkturkänslig och en avmattning kan därför få stora konsekvenser för i vilken takt byggplanerna förverkligas.

De kommande åren förväntas det demografiska trycket öka på kommunsektorn med fler barn i förskola och skola samt en ökning av andelen äldre. Det innebär också att behovet av nya verksamhetslokaler är stort. Demografin kommer ställa stora krav på kommunerna att effektivisera sin verksamhet på olika sätt, till exempel genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, förnyade arbetssätt och omprövning av verksamhetens omfattning och kvalitet.

Under rubriken Framtid i avsnittet Verksamhetsberättelse beskriver respektive verksamhet den förväntade utvecklingen och framtida utmaningar.