Händelser av väsentlig betydelse

Händelser av väsentlig betydelse

I september återgick kommunen till att hantera pandemins effekter på verksamheterna i ordinarie linje verksamhet. Mellan mars 2020 och september 2021 var både Krisledningsnämnd, Krisledningsgrupp och en stab varit aktiverade och bland annat har över 130 stabsorienteringar genomförts.

Samtliga verksamheter har påverkats och behövt ändra sina arbetssätt för att minska smittspridningen, både inom arbetsplatsen och i kontakt med kommunens medborgare. Exempel på åtgärder som genomförts är:

 • Besöksförbud på omsorgsboenden.
 • Särskilda Covid-team har använts inom hemtjänsten.
 • Gemensam upphandling, lagerhållning och distribution av skyddsmaterial.
 • Distansundervisning inom högstadie- och gymnasieskola.
 • Digital omställning för exempelvis kulturskolan, biblioteken, Järnvägens museum och fritidsgårdar.
 • Flera evenemang så som nationaldags- och nyårsfirandet ställdes in.
 • Utökade inspektioner avseende bland annat trängsel och alkoholservering.
 • Digitala sammanträden och distansarbete i så stor utsträckning som möjligt.

Trots kraftig påverkan i form av personalbortfall och andra typer av restriktioner har de kommunala verksamheterna till stor del fortsatt kunna leverera service och tjänster till kommunens invånare.

Övergripande för kommunen

 • Presentation av ny vision för Ängelholms kommun där omkring 1 000 engagerade invånare varit med och delat med sig av idéer för att utveckla Ängelholms kommun.

Förskola och skola

 • Utmärkelser Arla Guldko 2021 - Ljunggårdens förskola vann kategorin Årets bästa matglädje.
 • Inflyttning av Villanskolan (F-6).
 • Omorganisering av rektorsområden som bland annat innebär uppdelning mellan för- och grundskola.
 • Gymnasieskolan breddar programutbudet genom att starta upp Förstärkt program som riktar sig till elever med ett utökat behov av stöd under sina gymnasiestudier.

Vård och omsorg

 • Drygt 50 vårdbiträden har inom Äldreomsorgslyftet fått möjlighet att utbilda sig till undersköterska på betald arbetstid.
 • Verksamhet från Kungshaga äldreboende har flyttat till Humanas nya boende Sommarsol i Vejbystrand.
 • I Saftstationen på Stationsområdet färdigställdes en ny gruppbostad med sex tillgänglighetsanpassade lägenheter samt gemensamma ytor för matlagning, spela spel och kolla på film.
 • Uppstart av nattjour som erbjuder hemlösa tillfälligt boende i akuta situationer.

Samhälle och infrastruktur

 • Stadsbiblioteket återinvigs efter en omfattande ombyggnation och erbjuder nu mer anpassade miljöer för barn och unga, en restaurang i markplan och Galleri Moment som en mer integrerad del av biblioteket.
 • Anordnat arkitekttävling för ny bro över Rönne å. Vinnaren blev bron ”Himlavalvet” av Atelier Entropic SL tillsammans med ingenjörsfirman Degree of Freedom.
 • Rankats på andra plats i Årets avfallskommun och tredje plats i IVL Svenska miljöinstitutets ranking av kommunernas klimatanpassningsarbete.
 • Kommunen har uppmärksammats i massmedia för tillgänglighetsanpassningen med strandmattor med mera på stränderna.
 • Delaktiga i arbetet inför ansvarsutredning för PFAS på före detta F10-området. Möten med Försvarsmakten samt länsstyrelsen och fastighetsägarna för att påskynda arbete med utredning och åtgärder.
 • Etapp 1 i Ängelholmshems projekt på Stationsområdet färdigställdes med 154 lägenheter. Etapp 2 med ytterligare 117 lägenheter blir färdig för inflyttning under våren 2022.