Investeringsredovisning

Avsnittet förklarar investeringsredovisningens uppbyggnad samt redovisar övergripande och större investeringar.