Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen är en sammanfattning av revisorernas bedömningar av bokslutsgranskningen samt ett uttalande i ansvarsfrågan. För varje räkenskapsår granskas verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och en bedömning görs om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen är ännu inte publicerad.