100 kr i skatt

100 kronor i skatt

 

Tabell som visar hur 100 kronor i skatt används i kommunens verksamheter.

100 kronor i skatt till kommunen användes tillkr

Vård och omsorg, äldre och funktionshindrade

32,87

Grundskola och förskoleklass

21,09

Förskola

10,24

Gymnasieskola och vuxenutbildning

7,57

Individ- och familjeomsorg

5,50

Idrotts- och fritidsanläggningar och annan fritidsverksamhet

3,02

Gator, vägar och parker

2,92

Bibliotek och annan kulturverksamhet

1,51

Skolbarnomsorg

1,33

Räddningstjänst

1,15

Politisk verksamhet

1,12

Miljö och hälsoskydd

0,60

Fysisk och teknisk planering

0,55

Kulturskola

0,54

Övrig verksamhet

2,43

Årets överskott

7,57

Summa

100,0