Ordförande har ordet

Ordförande har ordet

Året 2021 med en vision för framtiden

Jag vill börja min summering av 2021 den 27 september. Efter en lång process med stor uppslutning från engagerade Ängelholmare, kunde kommunfullmäktige säga ett starkt och enhälligt JA till Ängelholms nya vision: Ängelholm gör det omöjliga möjligt. Vision 2035 är en milstolpe och ett viktigt avstamp mot framtiden. Det här är hela Ängelholms vision. Jag hoppas och tror att den ska ge oss som bor och verkar här inspiration, mod och framtidstro. Tillsammans kan vi göra det omöjliga möjligt.

Ännu ett år med pandemin

Få trodde nog att 2021, precis som 2020, skulle präglas av corona, men pandemin har fortsatt att styra vår vardag, som privatpersoner och som kommun. Pandemin har också fått stora konsekvenser för näringslivet, inte minst besöks- och restaurangnäringen som genom restriktionerna fått uppleva stora inkomstbortfall. Vi har under året beslutat om flera olika stödinsatser för att skapa lindring i krisen och för att uppmuntra ängelholmarna att gynna det lokala näringslivet.

Stationsområdet – en grön stadsdel växer fram

Det händer mycket spännande i vår nya, centrumnära gröna stadsdel. Hållbarhet, gröna stråk och kopplingen till Kronoskogen och havet ska prägla Stationsområdet. Trafikverkets dubbelspårsarbete och en ny gångbro över spåren tar form och kommer att skapa ett tryggt och smidigt resecentrum mitt i Ängelholms centrum.

I april var 153 lägenheter klara för inflyttning på Ängelholmshems ”Nya saftstationen”. Här öppnades även ett LSS-boende samt fem kommersiella lokaler. Vi skapar plats för nya invånare. På sikt ska finnas 2700 bostäder på Stationsområdet och här ska också det nya Stadshuset stå klart om några år.

Himlavalvet över Rönne å

I maj utlyste Ängelholms kommun en arkitekttävling om en ny bro över Rönne å. Bron ska ersätta Pyttebron och ska bära både bil-, cykel- och gångtrafik. ­Tävlingen har rönt intresse långt utanför Sveriges gränser. Att så många vill vara med och forma framtidens Ängelholm gläder mig verkligen. Det vinnande förslaget Himlavalvets utformning upplevs som ett naturligt tillägg i landskapet. Brons vackra siluett kan definitivt bli ett nytt visuellt landmärke som många vill besöka. Bron blir en viktig nyckel i arbetet att flytta trafiken och börja nyttja stadskärnans fulla potential.

Men det händer mycket mer inom Ängelholmspaketet, som till exempel att forma Växthustomten till en ny vacker park med tema Trädgård. Genom att bevara och utveckla platsen på ett varsamt sätt ska parken inom de närmsta åren bli hela Ängelholms trädgård.

En ny mötesplats i ombyggt stadsbibliotek

En tidig julklapp till alla Ängelholmare kom den 18 december, när vi kunde öppna dörrarna till ett ombyggt stadsbibliotek på Stortorget. Vi har nu fått ett modernt bibliotek och en öppen, attraktiv mötesplats för kultur och upplevelser. I vårt nya stadsbibliotek är barnen särskilt välkomna.

Första steget mot ett Campus Ängelholm

Kunskap, forskning och innovation är viktiga ledord för oss i Ängelholm. Genom Ängelholms akademi, ett samarbete mellan näringsliv, akademi och kommun, arbetar vi gemensamt mot målet, att det år 2025 ska finnas högskoleutbildningar i Ängelholm vid ett campusområde. Det ska bli en viktig mötesplats med ett attraktivt studentliv. I november togs ett viktigt steg på väg mot målet när vi undertecknade ett samverkansavtal mellan Högskolan i Halmstad, Ängelholms kommun och Ängelholms akademi. Nu fortsätter arbetet med stort engagemang mot ett Campus i Ängelholm.

Nu ska vi göra det omöjliga möjligt

En vision hjälper oss att sikta högt. Efter två år med en pandemi har vi påmints om att en kris också kan betyda utveckling. Vi har fått nya insikter om att det som gäller idag kan ändras imorgon. Vi har tvingats att tänka i nya banor och prövat nya metoder. Allt detta ska vi ta vara på. Invånarna är alltid nummer ett. Att erbjuda god service och skapa förutsättningar för livskvalitet driver oss att göra vårt allra bästa. Det ska vi fortsätta med.

Förstora bilden

Kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg utanför Ängelholms stadshus.

Text