Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen innehåller nämndernas och bolagens målredovisning samt en beskrivning av den verksamhet som bedrivits under året. Avsnittet omfattar också en sammanfattning av verksamheternas ekonomi och belyser viktiga framtidsfrågor.