Ängelholms Flygplats AB

Ängelholms Flygplats AB

Årets Verksamhet

2021 var Ängelholm Helsingborg Airport, och hela branschen globalt, fortsatt hårt drabbade av pandemin. Under början av året hade flygplatsen ungefär 10 % resande jämfört med före pandemin.

Flygbolaget SAS har trafikerat sträckan till Arlanda och Air Leap, som inlett ett samarbete med det lokala flygbolaget Air Skåne har trafikerat sträckan till Bromma. I maj startade BRA upp sin verksamhet igen efter sin rekonstruktion och flygplatsen fick två bolag till Bromma. Under sommaren hade BRA premiär för flyg till Sälen och Air Skåne återkom medsommardestination Visby.

Antal resenärer var i juli 50 % jämfört med före pandemin. Resandet ökade något under hösten då flygbolagens tidtabeller utökades med tidiga morgonavgångar och kvällsankomster och trafik sju dagar i veckan. Lättade restriktioner gjorde att även affärsresandet kom igång något under hösten, för att sedan minska igen vid årets slut. I oktober valde Air Skåne att pausa sin verksamhet vid flygplatsen och i december utökade BRA med vintertrafik till Sälen. Andra halvan av året hade flygplatsen 45 % resande jämfört med 2019. Totalt hade flygplatsen 119 642 avresande och ankommande passagerare under 2021 vilket är 31 % av ett normalår.

Utöver flygtrafik till och från Stockholm har flygplatsen även en samhällsfunktion för stöd till bland annat ambulansflyg, Kustbevakningen och Polismyndigheten. Sedan 2018 har flygplatsen ett samarbete med Tegelbruksskolan i Klippan och i november började åtta elever sin utbildning till flygplatstekniker.

Ekonomisk analys

Ängelholms flygplats AB:s resultat efter finansiella poster uppgår till -20,1 mnkr (-15,8 mnkr föregående år). Det är fortsatt låga intäkter på grund av pandemin, 9 mnkr lägre än budgeterat, men besparingar i driften minskade kostnaderna med 3,4 mnkr jämfört budget. Bolaget erhöll under året 5,1 mnkr i olika pandemistöd jämfört med 10,5 mnkr föregående år. Under verksamhetsåret driftsattes några investeringar (0,8 mnkr) från tidigare år, avseende bland annat uppdaterad inflygningsprocedur.

Framtid

Det pågår ett omställningsarbete i hela flygbranschen där flygplatser och flygbolag kontinuerligt arbetar med miljö- och klimatfrågor. Ängelholms flygplats arbetar för att 2022 bli en klimatneutral flygplats, certifierad av ACA (Airport Carbon Accreditation). För flygbolagens omställning krävs bland annat biojetbränsle vilket flygplatsen, i mindre mängder, kan erbjuda sina resenärer och flygbolag. Eldrivna flygplan och hybridlösningar är också under utveckling, av både nya och etablerade flygplanstillverkare. Inrikesflyget stod före pandemin för cirka 1 % av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige.